Omuz eklemi vücudumuzdaki en oynak ve esnek eklemdir. Omuz eklemi 3 ana ve 2 fonksiyonel olarak toplam beş eklemden  oluşur. Bu eklemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması, kol için mükemmel bir hareket yeteneği sağlar. Omzun bu derece hareket kabiliyetinin olmasının negatif bir yönü sakatlanmaya açık oluşudur.

OMUZ EKLEMİNİ SARAN YAPILAR;
Küçük olan omuz yuvası (Glenoid çukur),  bu omuz yuvasını büyüten kıkırdak bir halkayla (labrum glenoidale) çevrilidir. Bu halkaya Labrum denir. Labruma farklı bağlar da katılır. Bu bağlar omuz ekleminin hareketliliğinden ve stabilitesinden sorumludur. Omuz eklemini koruyan en önemli yapı bütünü Rotator Cuff dediğimiz omuz başını saran bir kılıftır. Rotator Cuff ‘ın görevi humerus başını eklem yuvasında sabit bir şekilde tutmaktır. Rotator Cuff kaslarının kuvvetli oluşu omuzu korumak açısından çok önemlidir.
Omuz bölgesi karmaşık ve bütüncül bir yapıya sahiptir. Omuz, boyun ve skapula bölgesi birbiri ile bağlantılı olduğu için ayırıcı tanısı çok önemlidir.

OMZUNUZU FARKINDA OLMADAN NASIL SAKATLARSINIZ?
Omuz eklemi dışarıdan darbe ile yaralanabileceği gibi sıklıkla görülen yaralanma şekli tekrarlı zorlayıcı hareketlerle oluşan yaralanma tipidir. Genellikle ev hanımları kendini ev işlerinde çok zorlayarak omuz eklemini yavaş yavaş zedeler. Kolunuzu baş üstüne kaldırmakla yaptığınız zorlayıcı işleri düşünün, bu hareketler omuz eklemi için zorlayıcı bir yük bindirip zamanla büyük hasarlara sebep oluyor. Sonrasında uykunuzu kaçıran ağrılarla karşı karşıya gelebilirsiniz.

AKUT AĞRILARDA NELER YAPABİLİRİM?
Ani gelişen ağrılarda yapılması gereken en önemli hareket dinlenmektir. Şiddetli omuz ağrısı sonrasında omzunuzu rahat pozisyona alın ve ağrıyı tetikleyen hareketi kesinlikle zorlamayın. Dinlendirme işlemi ile beraber buz uygulaması yapılabilir.(günde 3-5 kez, her seferinde 15 dakika olacak şekilde)

BAŞLICA OMUZ PROBLEMLERİ
Yaralanmar (tekrarlı tramvalar, akut yaralanmalar)
Subakromiyal Sıkışma Sendromu (impingement sendromu)
Rotator Kılıf Yaralanmaları
Omuz çıkıkları
Donuk Omuz
Omuz Kireçlenmesi

SIKIŞMA SENDROMU (İMPİNGEMENT)
Rotator kılıf kaslarının tekrarlı omuz kaldırma hareketi sonucu akromion çevresindeki bağ ve eklem arasında sıkışması şeklinde meydana gelir.
Sıkışma sonucunda Rotator kılıf tendonları hasara uğrar. İnflamasyon artar tendon ve çevresindeki yapılar hassaslaşır. Böylece omuz ve çevresindeki yapılar ağrılı bir döngüye girer.
Sıkışma Sendromu Belirtileri;
Baş üstü hareketle ağrılar artar.
Geceleri ağrı artar ve ağrılı tarafa yatılmamalıdır.
Omuz hareketleri sırasında klik sesi ve tıkırtıların olması
Omuz hareketlerinde kısıtlılık
Omuzda kas güçsüzlüğü
Tendondaki bu yıpranma devam ederse Rotator Kılıf Yırtıklarına sebep olabilir. Bu yırtılma ani bir yaralanma sonucuda gerçekleşebilir. Yırtılma olduktan sonra iyi bir hekime görünmeniz gerekir. Yırtılmanın seviyesine göre ameliyat olunması gerekir.

OMUZ KİREÇLENMESİ
Kireçlenme eklemdeki aşınma ile ortaya çıkar. Kıkırdağın yapısı bozulur ve pürüzlü bir hale gelir. Zamanla yıpranmanın artmasıyla kemik yuvasında yapısal bozulmalar meydana gelir ve sonunda kemik doku aşınmaya başlar. Harekette kısıtlanmalar meydana gelir. Kemiğin üzerini saran periost zarına temas olursa korkunç ağrılar hissedilebilir. Hasta hareket sırasında sürtünmeler hissedebilir. Omuz kireçlenmesinde tedavi olarak; ağrıyı kesme tedavisi ve fiziktedavi yöntemleri izlenir. Ancak kireçlenmenin seviyesi ilerideyse omuz protezi uygulaması kaçınılmazdır. Bu noktada iyi bir ortopediste danışmanız gerekiyor.

DONUK OMUZ
Omuz hareketlerinde ciddi kısıtlanmanın olduğu bir hastalıktır. Aktif ve pasif yapılan tüm hareketler kısıtlıdır. Genelde kolun uzun süre hareketsiz kalmasıyla ortaya çıkar. Hareketsiz kalan eklemin içinde yapışkan doku gittikçe sertleşerek hareketi daha da kısıtlar. Eklem kapsülünün yapısı bu şekilde bozulmuş olur. Şeker gibi bazı sistemik hastalıklarında bu yapışıklığı arttırdığı konusunda çalışmalar mevcut. Hastalığın ilk döneminde çok şiddetli ağrı ve hassasiyet vardır. Bu durum hastaya zor zamanlar yaşatabilir. Uyku düzeni ve hayat kalitesi bozulan hastanın stresi artar ve ağrısı daha da artar. Ağrı zamanla azalır ve omuz eklemi donmaya başlar harekette donma meydana gelir. 2 yıl içerisinde donuk omuz kendi kendine iyileşme eğilimine geçer. Donuk omuzda fizik tedavi çok iyi sonuçlar vermektedir.

OPERASYON SONRASI OMUZ TEDAVİSİ
Omuzda ameliyat sonrasında belli bir dönem dinlenme süreci olarak geçirmek doku iyileşmesi için önemlidir. Ancak bu süreçten sonra kasların toparlanması için fiziktedavi gereklidir.

OMUZDA FİZİK TEDAVİ
Omuz tedavisinde durumun akut veya kronik (uzun zamandan beri gelen) olmasına göre tedavi değişir. Akut durumlarda omuz eklemini dinlendirmek, buz uygulamaları, zorlayıcı hareketlerden kaçınmak çok önemlidir. Kronikleşen vakalarda ise Omuz eklem hareket açıklığı, esnekliği ve omuz çevresi kas gücünü değerlendirip aynı zamanda eklem hareketi kontrol edilmelidir. Değerlendirme sonuçlarına göre omuz çevresi ve skapular kaslar için uygun kuvvetlendirme, esneklik ve stabilizasyona yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Esneklik ve kuvvetlendirme programından önce ağrı kesmeye yönelik tedaviye başlanır ve ağrı giderilene kadar devam eder.